Showing all 1 result

    BỘ DỤNG CỤ MỞ KEO CHẾT

    Khi trước đây công nghệ nâng cấp đèn chưa được phát triển thì nhiều thợ độ sử dụng keo chết để dán đèn, đặc điểm của loại keo này khi khô là cứng luôn nên muốn bung đèn rất khó, nếu làm không cẩn thận rất dễ làm biến dạng kết cấu của đèn xe…

X