Showing all 10 results

  Wheel spacers 25mm loại 4-5 lỗ

  BLOXSPORT hay có tên gọi khác là “wheel spacers” được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Hợp chất Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi thọ được thử…

  Wheel spacers 25mm loại 6 lỗ

  BLOXSPORT hay có tên gọi khác là “wheel spacers” được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Hợp chất Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi thọ được thử…

  Wheel spacers 30mm loại 6 lỗ

  Được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi thọ được thử nghiệm chính xác theo ISO898-1, ISO898-6, SAE J429, SAE J995. Độ…

  Wheel spacers 35mm loại 6 lỗ

  Được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi thọ được thử nghiệm chính xác theo ISO898-1, ISO898-6, SAE J429, SAE J995. Độ…

  Wheel spacers size 15mm

  BLOXSPORT hay có tên gọi khác là “wheel spacers” được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Hợp chất Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi thọ được thử…

  Wheel spacers size 20mm

  BLOXSPORT hay có tên gọi khác là “wheel spacers” được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Hợp chất Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi thọ được thử…

  Wheel spacers size 30mm

  BLOXSPORT hay có tên gọi khác là “wheel spacers” được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Hợp chất Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi thọ được thử…

  Wheel spacers size 35mm

  Được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi thọ được thử nghiệm chính xác theo ISO898-1, ISO898-6, SAE J429, SAE J995. Độ…

  Wheel spacers size 50mm

  Type: 50mm Feature: BLOXSPORT hay có tên gọi khác là “wheel spacers” được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Hợp chất Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi…

  Wheel spacers size 60mm

  Type: 60mm Feature: BLOXSPORT hay có tên gọi khác là “wheel spacers” được làm từ hộp kim nhôm trong sản xuất máy bay với độ bền cao, nhẹ. Hợp chất Anodized cứng cho độ bền và bảo vệ chống ăn mòn. Được thiết kế chính xác và hoàn hảo giúp cân bằng bánh xe Tuổi…

X